medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Største norske aviskonsern

Opplysningene om de største aviskonsernene i Norge, rangert etter samlet opplag, er utarbeidet av medienorge basert på informasjon fra selskapene selv. Oversikten viser status ved årets slutt, og omfatter kun norske aviser hvor konsernene har formell kontroll - enten direkte, via datterselskaper eller i fellesskap med andre selskaper. Gratisaviser og trykte aviser med mindre enn én utgave per uke regnes ikke med. Fram til 2020 er ikke rene nettaviser inkludert i opplagstallene.

Totalopplaget som det regnes andeler av er fram til 2018 basert på Sigurd Høsts rapport Avisåret, som du kan lese siste utgave av her. For 2017 er Høsts totalopplag supplert med opplaget for Schibsted-eide VGs plussutgave. Fra 2018 og framover er totalopplaget utarbeidet av medienorge, og VG+ er inkludert hvert år. Dagbladets plussutgave er med fra 2019.

Rene nettaviser som tar betalt av leserne er fra og med 2020 med i antall aviser og opplag. Antall nettaviser uten oppgitt opplagstall vises i parentes.

Omsetningstall for konsernene i Norge er inkludert i oversikten fra og med 2016. For Schibsted omfatter inntektene også markedsplasser og andre tilbud på nett.

hent dataStørste norske aviskonsern 2022

Selskap Antall aviser Samlet opplag (1000 eks.) Andel av
totalt opplag
(prosent)
Omsetning
i Norge
(mill. NOK)
Største eiere
Trykte
aviser
Rene
nettaviser
Antall
aviser totalt
Trykte
aviser
Rene
nettaviser
Opplag totalt
Amedia 81 8 (3) 92 716 46 762 29 3 988 Amediastiftelsen (100%)
Schibsted 10 1 (2) 13 760 1 760 29 9 401 Blommenholm Industrier AS (Stiftelsen Tinius) (27%), Folketrygdfondet (9%), State Street Bank and Trust Comp (4%), NWT Media AS (2%)
Polaris Media 46 5 51 373 10 383 15 2 319 Schibsted ASA (29%), NWT Media AS (27%), Must Invest (15%), JP Morgan, Bank Luxenbourg S.A. (5%), The Bank of New York (5%)
Alle aviser 213 24 237 2 509 75 2 584 100

Merk:

Omsetningen i Polaris Media omfatter hele den norske virksomheten, dvs. mediehus, trykk og distribusjon.

Fra og med 2020 er konsernenes betalte, rene nettaviser tatt med i antall aviser og opplag. Aviskonsernene eier også noen betalte nettaviser som det ikke oppgis opplagstall for. Disse er oppgitt i parentes. Totalene nederst inkluderer kun aviser med opplagstall.

Fra og med 2017 er VG+ inkludert i totalopplaget, noe som gir en klar økning for VGs eier, Schibsted. VG har ikke oppgitt opplagstall for VG+ før 2017.

I tillegg til mediehusene, inkluderer Schibsteds norske omsetning markedsplasser som Finn.no og andre tilbud på nett.

I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse - B-aksjer - med en tidendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopplag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett. Fra 2018 er opplaget basert på tall for andre halvår.

Informasjonen om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.

Kilder

Kilder