Lesing av papiravis fordelt på type avis
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av papiravis fordelt på type avis. Resultatene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, mens totaltall finnes helt tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest ulike typer papiraviser, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
DistriktsavisAlle (9-79 år) - 6461 - 625957575856 
VG/DagbladetAlle (9-79 år) - 3436 - 383533323233 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år) - 2017 - 212223242121 
LokalavisAlle (9-79 år) - 99 - 101011131212 
Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
DistriktsavisAlle (9-79 år)54545252515049484644 
VG/DagbladetAlle (9-79 år)32333331302927252220 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år)19192018161820171919 
LokalavisAlle (9-79 år)11101111111111101010 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
DistriktsavisAlle (9-79 år)42403432312622191915 
VG/DagbladetAlle (9-79 år)171516131197444 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år)181816161212129109 
LokalavisAlle (9-79 år)111310101199766 
MERK:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring