Antall aviser etter type
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i bransjeforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie, men har siden 2008 vært publisert av Høgskulen i Volda. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave av rapporten her.
hent data

Antall aviser etter type 2010 - 2019

Antall aviser2010201120122013201420152016201720182019  
Løssalgsaviser2222222222  
Storbyaviser4444444444  
Nr. 2-aviser, store byer3333233333  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
8888888888  
Lokale dagsaviser, ledende56565453545352494746  
Lokale dagsaviser, nr. 22222222222  
Lokale 2-3 dagersaviser81828484847777767576  
Lokale ukeaviser62626064657171717469  
Nasjonale fådagersaviser7899988888  
Aftenposten Aften111 - - - - - - -  
Dagsaviser i alt75757372727271686665  
Fådagersaviser i alt151153154157158156156155157153  
Alle avistyper226228227229230228227223223218  
MERK:

Oversikten gjelder trykte aviser som kommer ut minst en gang i uken, og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts egen avisdefinisjon.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Aftenposten Aften ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring