medienorge

Samlet opplag etter avistype

Avisforsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke. Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Til og med 2007 ble rapporten utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie - fra 2008 blir den publisert av Høgskulen i Volda. Du kan finne siste utgave her. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgivelsesfrekvens for ulike aviskategorier.

Rene nettaviser er ikke inkludert i opplagstallene, heller ikke avisenes søndagsutgaver. Fra og med 2014 er digitalt opplag for avisens nettutgaver regnet med, slik at det som oppgis er en kombinasjon av papiropplag og digitalt opplag ("netto totalt opplag"). I oversikten her er er Høsts totalopplag fra og med 2017 supplert med opplaget for VG+. Opplagstallene for 2018 er utarbeidet av medienorge basert på samme kildegrunnlag som andre år. I 2018 ble opplagsreglene endret slik at mer avissalg med rabatt tas med enn før. Samtidig begynte en å publisere opplagstall per halvår. I denne oversikten brukes opplag for siste halvår hvert år.

hent data

Samlet opplag etter avistype (1000 eks) 2011 - 2020

Avistype2011201220132014201520162017201820192020  
Løssalgsaviser311277244212184172270324369403  
Storbyaviser450435414418399396414473465480  
Nr. 2-aviser, store byer53504737393939465053  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
174176173171169170172188197206  
Lokale dagsaviser, ledende791757712685637629625659663664  
Lokale dagsaviser, nr. 229282625242425272727  
Lokale 2-3 dagersaviser381382380368341339343360379406  
Lokale ukeaviser132129134134147148149155152155  
Nasjonale fådagersaviser789299101100102104104104104  
Aftenposten Aften10296 - - - - - - - -  
Dagsaviser i alt1 8081 7221 6171 5481 4531 4301 5461 7181 7711 833  
Fådagersaviser i alt693699613602588588596619634665  
Alle avistyper2 5012 4212 2302 1502 0412 0182 1412 3372 4062 498  
Veid opplag2 1472 0561 8981 8061 6941 655 - - - -  

Merk:

VG+ er inkludert i VGs totalopplag fra og med 2017, mens Dagbladets plussutgave er med fra 2015. Dagens Næringsliv har i perioden 2016-2019 ikke ønsket å få målt opplaget sitt. Her er det da brukt estimater for DNs opplag disse årene.

Oversikten gjelder kun trykte aviser og deres nettutgaver, og omfatter bare publikasjoner med minst en utgave per uke, som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver), mens det tidligere er basert på papiropplag alene. Fra og med 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL. I oversikten her vil opplag for andre halvår hvert år bli brukt.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Veid totalopplag angir gjennomsnittlig samlet opplag når man tar hensyn til hvor ofte de ulike avisene kommer ut, slik at opplaget til en ukeavis veier mindre enn en avis som kommer hver dag.

Aftenposten Aften gikk fra fem til tre utgaver per uke i 2009, og ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Kategorien storbyaviser omfatter avisene Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.