Andel med papiravisabonnement og antall abonnement
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her kan du finne tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, samt gjennomsnittlig antall abonnement i den norske befolkningen. Bruk menyen til høyre for å velge. I samme meny kan du også velge å få tallene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning. Det finnes egne tall for andel med nettavisabonnement hjemme - her.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel med avisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle20062007200820092010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)7071727069686258545044423835 
MERK:

Opplysningene gjelder kun abonnement på papiraviser.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring