medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel med papiravisabonnement og antall abonnement

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her kan du finne tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, samt gjennomsnittlig antall abonnement i den norske befolkningen. Bruk menyen til høyre for å velge. I samme meny kan du også velge å få tallene fra 2006 og framover fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning. Det finnes egne tall for andel med nettavisabonnement hjemme.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataAndel med avisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)------70717270 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)69686258545044423835 
Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)332933 

Merk:

Fra og med 2022 er ikke gjennomsnittelig antall abonnement lenger inkludert i undersøkelsen.

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Opplysningene gjelder kun abonnement på papiraviser.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16 år og eldre.