medienorge

Aviser med størst opplagsøkning

Her finner du oversikter over opplagsvinnerne blant avisene hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), bearbeidet av medienorge. Bare publikasjoner som har allment nyhetsstoff er med i oversikten.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.

hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst fremgang i 2021

2021 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG* 311 611 24 296  
Finansavisen 29 754 5 587  
Bergens Tidende 89 053 4 951  
Morgenbladet 31 632 3 764  
Dagens Næringsliv 95 988 3 341  
Nettavisen 19 817 3 287  
Nationen 17 839 1 775  
Klassekampen 34 036 1 661  
Budstikka 23 961 1 567  
Fædrelandsvennen 37 852 1 238  

Merk:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. For Dagbladet er plussutgaven regnet med fra 2015.

Noe av opplagsøkningen i 2018 kan skyldes at opplagstallene beregnes på en annen måte enn tidligere. Fra 2018 er det anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.