medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Aviser med størst opplagsøkning

Her finner du oversikter over opplagsvinnerne blant avisene hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), bearbeidet av medienorge. Bare publikasjoner som har allment nyhetsstoff er med i oversikten.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

I 2018 ble det gjort endringer i selve opplagsberegningene. Opplag blir heretter beregnet for et halvår om gangen og en større andel av salg med rabatt telles med. I oversikten under bruker vi opplag for andre halvår hvert år. Endringene gjør at opplaget for 2018 og framover ikke er direkte sammenlignbart med tidligere år.

hent dataOpplagsutvikling for avisene med størst fremgang i 2022

2022 Opplag Endring i
ant. eks.
 
AvisaOslo 8 533 2 482  
Dagen 15 611 2 269  
Finansavisen 30 870 1 116  
Bergensavisen 27 815 898  
iHarstad 3 179 863  
Eidsvoll Ullensaker Blad 7 255 800  
Trønder-Avisa 19 912 744  
Steinkjer24 1 926 650  
Dagbladet* 110 092 619  
Nordstrands Blad 7 331 543  

Merk:

For VG er plussutgaven på nett regnet med i opplagstallet fra og med 2017. For Dagbladet er plussutgaven regnet med fra 2015.

Noe av opplagsøkningen i 2018 kan skyldes at opplagstallene beregnes på en annen måte enn tidligere. Fra 2018 er det anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.