Aviser med størst opplagsøkning
Her finner du oversikter over opplagsvinnerne blant avisene hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), bearbeidet av medienorge. Bare publikasjoner som kommer ut minst én gang i uken og har allment nyhetsstoff, er med i oversikten.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang. Enkelte aviser oppgir totalopplaget kun basert på papirutgaven.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. Opplysninger om medlemsaviser samt sentrale oversikter publiseres i Aviskatalogen hvert år. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst fremgang i 2019

2019 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG Pluss 203 100 35 788  
Nettavisen 15 321 10 624  
Adresseavisen 71 138 4 223  
Bergensavisen 25 302 2 828  
Fiskeribladet 7 456 2 640  
Klassekampen 30 434 2 579  
Dagen 11 636 1 650  
Vårt Land 22 786 1 410  
Budstikka 21 465 1 335  
Telemarksavisa 22 029 1 271  
MERK:

Noe av opplagsøkningen i 2018 kan skyldes at opplagstallene beregnes på en annen måte enn tidligere. Fra 2018 er det anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.

Omfatter bare aviser som er medlemmer av MBL. Endring i forhold til foregående år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring