Aviser med størst opplagstap
Her finner du oversikter over avisene med størst opplagsnedgang hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), men bearbeidet av medienorge. Publikasjoner som avisforsker Sigurd Høst ikke regner som avis, er tatt ut.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. Opplysninger om medlemsaviser samt sentrale oversikter publiseres i Aviskatalogen hvert år. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst tilbakegang i 2019

2019 Opplag Endring i
ant. eks.
 
Dagbladet 32 584 -53 560  
Aftenposten morgen 247 840 -10 992  
VG 62 032 -8 734  
Finansavisen 23 810 -1 665  
Morgenbladet 28 408 -1 247  
Fædrelandsvennen 37 344 -1 070  
Stavanger Aftenblad 62 609 -1 035  
Aftenposten Junior 28 562 - 986  
Akers Avis/Groruddalen 10 101 - 857  
Klar Tale 9 346 - 845  
MERK:

VGs netto totalopplag er kun basert på papiropplag. VGs betalte tilbud på nett, VG+, oppgis separat med eget opplag.

Fra og med 2018 beregnes opplagstallene på en annen måte enn tidligere. Det er nå anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt - for detaljer, se informasjon fra MBL.

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.

Omfatter bare aviser som er medlemmer av MBL. Endring i forhold til foregående år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring