Antall aviser og samlet opplag
Avisforsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen har hvert år blitt presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2008 er rapporten publisert av Høgskulen i Volda. Se den siste utgaven her. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. 2018-utgaven av rapporten inneholder ikke oppdaterte opplagstall. Disse er i stedet innhentet av medienorge.

Samlet opplag inkluderer ikke rene nettaviser - heller ikke avisens søndagsutgaver. Fra og med 2014 er betalt, digitalt opplag for avisenes nettutgaver inkludert. I 2018 ble opplagsreglene endret slik at opplag oppgis for et halvår om gangen og en større andel av salg med rabatt telles med. I denne oversikten brukes opplag for andre halvår hvert år. VG+ er lagt til Høsts totalopplag fra og med 2017. 2018-opplaget er utarbeidet av medienorge da Avisåret 2018 ikke inkluderte opplagstall. Endringene bidrar til en klar økning av totalopplaget.

Se sammenlignbare opplagstall for Norge og de andre nordiske landene hos Nordicom.

Antall aviser og samlet opplag 1952 - 2019

1952196619691978198419871990199319961999  
Antall aviser227193191211219216202209220223  
Opplag i 10001 7551 9622 0692 4472 7803 0483 1283 1633 1403 146  
2000200120022003200420052006200720082009  
Antall aviser218217217222225225228228228225  
Opplag i 10003 1033 0943 0723 0513 0102 9392 8672 8432 7632 659  
2010201120122013201420152016201720182019  
Antall aviser226228227229230228227223223218  
Opplag i 10002 5722 5012 4212 2302 1502 0412 0182 1412 3222 317  
MERK:

Oversikten gjelder trykte aviser og deres betalte opplag på papir og nett. Den omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA vil derfor ikke være inkludert i oversiktene.

VG Pluss er inkludert i opplagstallene fra 2017. Sammen med endringen i opplagsreglene bidrar dette til en klar økning i totalopplaget.

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver). Fra 2018 beregnes opplagstallene per halvår i stedet for helår, og det er anledning til å ta med en større andel av aviser som er solgt med rabatt. I oversikten her brukes opplag for andre halvår hvert år.

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring