Netto reklameomsetning i norske medier
Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Fra 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge. IRM samarbeider med Erik Wilberg om analyser av det norske markedet.

Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er utarbeidet i samarbeid med Google. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.

IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon er å finne på IRMs nettsider.
hent data

Netto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2019, løpende priser (mill NOK)

Løpende priser20052006200720082009  
Papiravis totalt6 6587 1018 0027 7406 424 
- dagspresse6 1386 5287 3667 0635 819 
- innstikk388423465501460 
- gratisaviser132150171176145 
Ukepresse/magasiner626633649644508 
Fagpresse514541567592539 
Trykte kataloger1 2381 127871716571 
Direktereklame2 7352 6192 6192 5722 293 
TV2 6482 9123 0493 1622 793 
Radio500498547581504 
Kino111112127143115 
Internett1 5322 2003 1093 5003 518 
Utendørs424427494532481 
Totalt16 98818 17120 03220 18017 746 
Løpende priser2010201120122013201420152016201720182019  
Papiravis totalt6 6846 6976 2805 8534 9053 9783 2232 7832 5622 298 
- dagspresse6 0746 0935 6515 1434 3143 4732 8392 4672 2231 989 
- innstikk471464512509403365261209241231 
- gratisaviser1391401172011881401231079878 
Ukepresse/magasiner547585547486400326279227188153 
Fagpresse559505499482442422385370350334 
Trykte kataloger3381981187454412912-- 
Direktereklame2 2642 4402 3292 0992 0721 9411 8631 7021 4711 334 
TV3 0593 3803 6423 8293 8073 8673 9413 9533 7893 616 
Radio561559602593715764739694618553 
Kino139147156147130138160173204222 
Internett3 9194 3554 8045 5646 6767 5457 9319 16110 64811 770 
Utendørs506567582594557589637738724778 
Totalt18 57519 43319 55919 72019 75819 61119 18719 81220 55421 058 
MERK:

Tall for fagpresse gjelder trykt fagpresse.

Faste priser er basert på 2005-verdi.

Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.

Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

I 2014 er alle IRMs data fra og med 2005 publisert i ny og revidert utgave.

Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.

IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.

Nettaviser sorterer under Internett.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring