medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall PFU-klager totalt

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og resultat av klagesaker behandlet av PFU fra og med 1989. Totaltallene i tabellen omfatter også klager knyttet til uke- og fagblader, TV og radio. En og samme sak kan ha flere klager. Fra og med 2015 oppgir PFU i slike tilfeller to tall. Tall i parentes angir antall klager, mens det ordinære tallet angir antall saker som har endt med brudd, frifinnelser osv.

Vil du se en oversikt over klager for spesifikke aviser, kan du gå til PFU-klager aviser. Klager som gjelder radio og TV finner du under PFU-klager radio/TV, mens klagetall for uke- og fagpresse ligger under PFU-klager uke- og fagpresse.Behandlede klager 1989 - 2022

På nettsidene kan det forekomme tall i parentes som angir antall klager i stedet for antall saker. Disse er ikke tatt med i Excel-tabellen.

 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Innkomne klager124166172179184171190176161208218  
Behandlede klager123146159184185165184158133188231  
Antall uttalelser386877947691928377110127  
Brudd2450445445453439334051  
Kritikk744865783413  
Ikke brudd1221345744425136416663  
Forenklede frifinnelser463436364322151531720  
Påstand mot påstand - - - - - 2 - - - - -  
Minnelig ordning/trukket10751419193730384342  
Avvist, henlagt2834413940324030151842  
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Innkomne klager202216207183267253255314268292  
Behandlede klager222216188179261261247294277285  
Antall uttalelser132134123113155146134165130129  
Brudd52484155644849755751  
Kritikk7710771666310  
Ikke brudd72797251848279847068  
Forenklede frifinnelser23312129415356667177  
Minnelig ordning/trukket34303124363235404948  
Avvist, henlagt33211213293022232731  
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Innkomne klager284354357377427500424417493575  
Behandlede klager291339374364406406351280335263  
Antall uttalelser145151148142131142124104122100  
Brudd505762644665 (67)49 (55)49 (53)45 (48)37  
Kritikk131098718 (21)16 (18)1824 (26)14  
Ikke brudd828477707859 (60)5937 (39)53 (54)49  
Forenklede frifinnelser6710911714619420317112915197  
Minnelig ordning/trukket48395532275548415656  
Avvist, henlagt3140544454819484158287  
 
2020
2021
2022
 
Innkomne klager729777653  
Behandlede klager251251227  
Antall uttalelser121135101  
Brudd365939  
Kritikk201410  
Ikke brudd677152  
Forenklede frifinnelser128107126  
Minnelig ordning/trukket314839  
Avvist, henlagt403432321  

Merk:

Økningen i antall avviste klager fra 2020 skyldes at flere klager blir registrert sammenlignet med tidligere år. Avviste klager oppfyller som regel ikke de formelle kravene som PFU stiller, slik som samtykke fra den eller de som er omtalt i saken, eller klagen er ufullstendig, utenfor mandat o.l.

En redaksjon kan bare felles eller frifinnes én gang i samme sak, selv om det er kommet inn flere klager i saken. Derfor stemmer noen ganger ikke antall klager overens med antall frifinnelser, fellelser etc. I 2015-2018 valgte PFU å presentere to tall i slike tilfeller: ett som angir antall saker og et annet tall i parentes som angir antall klager. Før 2015 ble bare antall klager oppgitt. Det kan medføre at redaksjoner er oppført med flere brudd enn reelt.

Fra og med 2015 er avviste og henlagte klager ikke lenger inkludert i antall behandlede klager. Dette gjør at andelen behandlede klager fra og med 2015 er lavere enn tidligere år.

Alle klager som gjennomgår full behandling i utvalget ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.