Andel med nettavisabonnement hjemme
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her kan du finne tall for andel av befolkningen som har abonnement på nettavis hjemme. Via menyen til høyre kan tallene fordeles på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning. Tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, finner du her.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel med nettavisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)91215202226 
MERK:

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring