Lesing av nettavis fordelt på type avis
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av nettavis fordelt på type avis fra og med 2016. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Se tilsvarende tall for lesing av papiravis fordelt på type avis her. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest ulike typer nettaviser, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
DistriktsavisAlle (9-79 år) - - - - - - 22212223 
VG/DagbladetAlle (9-79 år) - - - - - - 44424044 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år) - - - - - - 16171414 
LokalavisAlle (9-79 år) - - - - - - 4566 
MERK:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring