Lesing av nettavis fordelt på antall aviser
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til lesing av nettavis fordelt på antall aviser fra og med 2016. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Se tilsvarende tall for lesing av papiravis fordelt på antall aviser her. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Antall nettaviser lest, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Ingen avisAlle (9-79 år) - - - - - - 45495046 
1 avisAlle (9-79 år) - - - - - - 20171719 
2 aviserAlle (9-79 år) - - - - - - 19171718 
3 aviser eller flereAlle (9-79 år) - - - - - - 16181617 
MERK:

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring