medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Omsetning av lydbøker

Den norske Forleggerforening publiserer hvert år en rapport med oversikt over produksjon og salg av bøker i Norge. Foreningen omfatter de største forlagene i Norge, som per 2016 står for rundt tre fjerdedeler av bokmarkedet. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemsforlagenes rapportering, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.

Her finner du tall for forlagenes salg av lydbøker fordelt på fysisk salg av CDer, digikort osv, og bokstrømming. Bokstrømming innebærer at lydbøkene både kan strømmes online og lastes ned slik at de kan brukes offline. Du kan velge om du vil ha omsetningstall i norske kroner eller i prosent.

hent dataOmsetning av lydbøker 2013 - 2017 (tusen NOK)

Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
 
Fysisk salg---42 27242 19637 18931 56024 915 
Bokstrømming---7 71316 74027 55348 98776 647 
Totalt---49 98558 93664 74280 547101 562 

Merk:

Omsetningstallene gjelder omsetning fra forlag og omfatter medlemmer av Den norsk Forleggerforening.

Kilder