medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel som har kjøpt bøker siste 12 måneder

Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler ble frem til 2018 gjennomført i juni og desember hvert år. Fra og med 2018 gjennomføres den kun i desember. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.Andel som har kjøpt bøker siste 12 måneder 2002 - 2020

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alle (15 år+)--6063676767666770 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (15 år+)74707070727571697470 
 
2020
 
Alle (15 år+)67