Bruk av folkebibliotek
Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til bruk av folkebibliotek siste 12 måneder. Tallene er fordelt på ulike bakgrunnsvariabler og gis i form av andel av befolkningen som har brukt folkebibliotek og antall besøk.

Bruk av folkebibliotek siste 12 måneder:

  • Prosentandel som har brukt folkebibliotek
  • Gjennomsnittlig antall besøk
hent data

Andel som har brukt folkebibliotek siste 12 måneder, fordelt på alle (prosent)

Alle19911994199720002004200820122016  
Alle (9-79 år)4951525254514946 
MERK:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring