medienorge

Bruk av folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til bruk av folkebibliotek siste 12 måneder. Tallene er fordelt på ulike bakgrunnsvariabler og gis i form av andel av befolkningen som har brukt folkebibliotek og antall besøk.

Bruk av folkebibliotek siste 12 måneder:

  • Prosentandel som har brukt folkebibliotek
  • Gjennomsnittlig antall besøk

hent data

Andel som har brukt folkebibliotek siste 12 måneder, fordelt på alle (prosent)

Alle19911994199720002004200820122016  
Alle (9-79 år)4951525254514946 

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.