medienorge

Bruk av folkebibliotek ulike perioder

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall for andel som har brukt folkebibliotek i ulike tidperioder. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler fra og med 1997, men finnes for alle år for hele utvalget.

hent data

Andel som har brukt folkebibliotek siste uke, fordelt på alle (prosent)

År Alle Siste
uke
Siste
måned
Siste 2
måneder
Siste 3
måneder
Siste
år
Siste 2
år
Siste 5
år
Siste 10
år
Siste 11
år el. mer
Aldri  
1991 Alle (9-79 år) 14 24 38 44 49 - - - - -  
1994 Alle (9-79 år) 12 25 38 47 51 65 74 82 90 5  
1997 Alle (9-79 år) 11 24 38 47 52 66 75 83 93 6  
2000 Alle (9-79 år) 11 24 39 48 52 67 77 84 94 5  
2004 Alle (9-79 år) 13 27 40 49 54 68 78 86 95 4  
2008 Alle (9-79 år) 10 22 35 44 51 65 76 82 97 3  
2012 Alle (9-79 år) 9 21 34 43 49 64 75 82 97 3  
2016 Alle (9-79 år) 10 20 32 40 46 62 74 81 96 4  

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.