medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Utlån av bøker per innbygger ved norske folkebibliotek

Informasjon om bokbestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Nasjonalbiblioteket har hatt ansvaret for bibliotekstatistikken siden 2010, da ABM-utvikling ble lagt ned. Statistikk over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. hos norske folkebibliotek finnes nå på nettsiden Bibliotekutvikling.no

Utlånstallene inkluderer både førstegangslån og fornyelser. Antall fornyelser har økt kraftig etter at det ble mulig å fornye lån via nett. Man regner med at en god andel av disse fornyelsene ikke er reelle, fordi lånetakerne gjerne fornyer alt de har lånt, for å slippe å møte på biblioteket og levere inn deler av lånet.

I bibliotekstatistikken omfatter barn personer i alderen 0-14 år, mens personer 15 år og eldre regnes som voksne.Utlån av bøker per innbygger ved norske folkebibliotek 1990 - 2021

 1990199119921993199419951996199719981999  
Barnebøker pr. barn 10,5 10,0 10,4 10,5 10,3 10,1 9,8 9,3 9,4 9,2 
Voksenbøker pr. voksen 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 
Totalt pr. innbygger 4,6 4,5 4,6 4,7 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2 
 2000200120022003200420052006200720082009  
Barnebøker pr. barn 9,5 9,1 8,0 8,3 8,7 8,6 8,4 8,3 8,5 8,6 
Voksenbøker pr. voksen 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 
Totalt pr. innbygger 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 
 2010201120122013201420152016201720182019  
Barnebøker pr. barn 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,4 9,4 9,7 10,3 
Voksenbøker pr. voksen 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 
Totalt pr. innbygger 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,3 
 20202021  
Barnebøker pr. barn 8,5 10,4 
Voksenbøker pr. voksen 1,4 1,6 
Totalt pr. innbygger 2,6 3,1 

Merk:

Utlånstallene inkluderer både førstegangslån og fornyelser. Antall fornyelser har økt kraftig etter at det ble mulig å fornye lån via nett. Man regner med at en god andel av disse fornyelsene ikke er reelle, fordi lånetakerne gjerne fornyer alt de har lånt, for å slippe å møte på biblioteket og levere inn deler av lånet.

medienorges tall vil avvike noe fra SSBs KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering), ettersom Svalbard er inkludert her, men ikke i KOSTRA.