medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Oversatte bøker og småtrykk fordelt på originalspråk

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.


Oversatte bøker og småtrykk fordelt på originalspråk 1991 - 2009 (antall titler)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Bøker
            
Svensk-128146161153163135168160147 
Dansk-605656724670649376 
Engelsk-1 0239761 0591 0991 1381 2061 1921 1441 169 
Tysk-716273766573837861 
Fransk-524861554450455660 
Andre-130103151137123112116124122 
Totalt-1 4641 3911 5611 5921 5791 6461 6681 6551 635 
Småtrykk
            
Svensk-575063665630543826 
Dansk-1412615921241518 
Engelsk-166172159172132197231243260 
Tysk-3532119638711 
Fransk-171420128126710 
Andre-81122151013101920 
Totalt-297291281289221276333329345 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bøker
            
Svensk143163197241227282274280279239 
Dansk686110190951251161047684 
Engelsk1 2271 2301 2361 3091 3431 4681 4511 3031 3041 474 
Tysk765777798088841078276 
Fransk48516147557081776952 
Andre142129162151205239269210229182 
Totalt1 7041 6911 8341 9172 0052 2722 2752 0812 0392 107 
Småtrykk
            
Svensk25396782756576867952 
Dansk31182317253015172215 
Engelsk244232203208243285317345323301 
Tysk7461163219181821 
Fransk10323131283132353028 
Andre13213020352047463634 
Totalt330346360369412463506547508451 

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.