medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Norske og utenlandske skjønnlitterære bøker og småtrykk

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.


Norske og utenlandske skjønnlitterære bøker og småtrykk 1991 - 2009 (antall titler)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Bøker            
Norske-584659688680720666736811807 
Utenlandske-1 0079571 1121 1881 1421 1011 0861 0711 044 
Totalt-1 5911 6161 8001 8681 8621 7671 8221 8821 851 
Småtrykk            
Norske-11211911010287121112131145 
Utenlandske-195188181188146181221207226 
Totalt-307307291290233302333338371 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bøker            
Norske8058008188378559811 0121 0421 1211 024 
Utenlandske1 0621 0371 1451 1721 1991 2981 2901 1921 1871 409 
Totalt1 8671 8371 9632 0092 0542 2792 3022 2342 3082 433 
Småtrykk            
Norske145167190149157239252255308259 
Utenlandske225194232213217283344384321276 
Totalt370361422362374522596639629535 

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner over 48 s; småtrykk: publikasjoner under 48 s. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner