medienorge

Utgitte bøker og småtrykk

Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.

Utgitte bøker og småtrykk 1991 - 2009 (antall titler)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Bøker
            
Førsteutgaver-3 6603 7433 9304 0374 4354 4104 6714 6244 581 
Oversatte-1 4641 3911 5611 5921 5791 6461 6681 6551 635 
På originalspråk-2 9193 0943 2733 2553 6593 5463 9353 8953 864 
Totalt-4 3834 4854 8344 8475 2385 1925 6035 5505 499 
Småtrykk
            
Førsteutgaver-668634665626639630765745770 
Oversatte-297291281289221276333329345 
På originalspråk-437388428403480407482464474 
Totalt-734679709692701683815793819 
Totalt
            
Totalt bøker og småtrykk-5 1175 1645 5435 5395 9395 8756 4186 3436 318 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bøker
            
Førsteutgaver4 6974 6514 9085 4595 1345 9376 0175 9166 3135 624 
Oversatte1 7041 6911 8341 9172 0052 2722 2752 0812 0392 107 
På originalspråk3 8893 8184 1324 6204 2434 9834 9975 1285 5764 785 
Totalt5 5935 5095 9666 5376 2487 2557 2727 2097 6156 892 
Småtrykk
            
Førsteutgaver8278118378478501 0951 1061 1221 170982 
Oversatte330346360369412463506547508451 
På originalspråk554522538540504713699686712576 
Totalt8848688989099161 1761 2051 2331 2201 027 
Totalt
            
Totalt bøker og småtrykk6 4776 3776 8647 4467 1648 4318 4778 4428 8357 919 

Merk:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

Bøker: publikasjoner på 49 sider og mer; småtrykk: publikasjoner med 0-48 sider. Inkluderer ikke skolebøker og offentlige publikasjoner.