medienorge

Bokomsetning i utsalgspris fra forlag

Den norske Forleggerforening publiserer hvert år en rapport med oversikt over produksjon og salg av bøker i Norge. Foreningen omfatter de største forlagene i Norge, som per 2016 står for rundt tre fjerdedeler av bokmarkedet. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemsforlagenes rapportering, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.

Tallene nedenfor omfatter bare medlemmer av Forleggerforeningen. Endringer i medlemsmassen kan derfor gi utslag i statistikken. Omklassifiseringer eller oppdeling av bokgrupper blir foretatt med jevne mellomrom, men i oversikten her er eldre inndelinger beholdt for lette sammeligning over tid.

Bokomsetning i pris fra forlag, fordelt på bokgrupper 1989 - 2014 (mill. NOK)

Bokgruppe
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Skole-, lære- og fagbøker 566,6 592,7 585,2 596,6 575,1 699,7 665,3 615,8 825,2 911,7 887,0 
Norsk sakprosa voksne 162,8 154,1 193,1 191,8 196,2 205,3 197,5 205,3 218,4 206,2 245,4 
Oversatt sakprosa voksne 60,3 71,8 89,9 87,8 67,7 76,5 98,0 75,6 85,7 104,9 100,1 
Norsk skjønnlitt. voksne 51,3 76,5 59,0 58,7 98,0 78,2 85,6 74,5 81,4 102,5 79,7 
Oversatt skjønnlitt. voksne 30,5 45,2 33,1 33,6 47,5 44,0 41,2 51,5 54,0 55,5 56,3 
Norsk barne- og ungdomslitt. 31,4 47,3 61,1 70,9 73,7 68,6 71,1 60,3 64,1 67,0 69,6 
Oversatt barne- og ungdomslitt. 34,8 29,1 58,2 58,3 84,5 57,7 70,4 47,3 55,6 56,1 70,2 
Billigbøker 81,8 88,0 99,8 114,7 114,2 106,4 103,9 112,9 112,7 111,3 134,6 
Verk 189,6 190,3 184,7 175,4 172,6 129,5 159,5 116,5 121,9 111,3 73,0 
Kommisjonsbøker, lover o.a.------- 59,0 38,5 39,4 38,5 
Elektroniske publ.-------- 43,7 46,1 40,7 
Totalt1 209,21 295,01 364,01 387,81 429,61 466,11 492,71 418,61 701,01 811,81 795,2 
Bokgruppe
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Grunnskolen 216,6 182,0 181,0 182,9 173,2 149,3 256,1 474,8 504,8 372,0 
Videregående 278,6 248,5 210,7 224,2 229,4 215,3 325,7 338,2 290,4 288,2 
Lærebøker høyere utdanning 155,1 153,7 158,0 164,9 158,9 152,9 159,2 170,9 164,5 180,3 
Fagbøker profesjonsmarkedet 56,7 52,6 61,5 60,4 65,1 67,2 66,3 60,9 102,6 109,9 
Norsk sakprosa voksne 249,3 245,4 290,7 307,5 285,8 313,3 298,9 310,0 293,7 300,9 
Oversatt sakprosa voksne 113,4 122,3 122,8 168,7 177,8 161,2 170,3 173,7 168,1 135,6 
Norsk sakprosa barn 11,4 10,9 14,9 16,5 20,2 16,9 13,9 16,3 14,7 18,6 
Oversatt sakprosa barn 32,6 18,9 20,6 24,8 29,4 34,2 33,4 44,2 35,0 32,2 
Norsk skjønnlitt. voksne 83,5 75,3 86,6 108,2 93,5 122,4 127,9 145,8 122,6 142,7 
Oversatt skjønnlitt. voksne 53,8 56,6 61,5 54,1 94,9 111,0 98,1 140,1 126,1 111,2 
Norsk skjønnlitt. barn 43,0 47,8 55,3 67,4 61,4 68,1 67,5 75,4 80,2 88,4 
Oversatt skjønnlitt. barn 66,4 80,7 89,4 82,7 72,7 105,3 72,6 100,0 71,6 93,3 
Billigbøker 130,4 101,2 220,5 258,7 311,4 316,6 385,3 373,7 446,3 487,6 
Verk 65,7 80,6 76,8 74,4 60,5 58,8 42,5 26,6 16,1 9,1 
Kommisjonsbøker, lover o.a. 38,9 31,8 26,1 31,3 26,8 24,8 30,8 49,0 41,1 52,5 
Elektroniske publ. 24,8 10,5 57,1 42,6 28,9 29,1 42,1 11,4 55,9 46,1 
Fonogram (lydbøker m.m.)----- 54,2 73,1 92,1 96,8 83,7 
Totalt1 620,41 519,01 733,41 869,31 889,92 000,82 263,92 603,22 630,52 552,4 
Bokgruppe
2010
2011
2012
2013
2014
 
Grunnskolen 363,5 339,6 305,7 294,6 323,1 
Videregående 189,3 189,6 195,7 206,0 248,9 
Lærebøker høyere utdanning 173,3 195,0 207,2 218,6 218,9 
Fagbøker profesjonsmarkedet 62,1 57,6 55,2 59,5 57,0 
Norsk sakprosa voksne 310,2 315,7 315,1 319,7 335,0 
Oversatt sakprosa voksne 149,0 153,8 143,0 128,0 119,1 
Norsk sakprosa barn 20,3 19,0 22,1 17,2 17,0 
Oversatt sakprosa barn 36,6 46,5 41,0 30,2 41,5 
Norsk skjønnlitt. voksne 131,3 148,0 135,2 199,1 167,4 
Oversatt skjønnlitt. voksne 118,5 145,3 138,2 134,8 125,2 
Norsk skjønnlitt. barn 99,9 100,5 113,6 122,4 118,5 
Oversatt skjønnlitt. barn 102,9 106,1 111,7 118,2 116,9 
Billigbøker 491,8 510,3 554,5 520,9 510,3 
Verk 14,1 14,7 8,0 5,8 5,4 
Kommisjonsbøker, lover o.a. 60,7 56,2 43,5 39,3 38,9 
Fonogram (lydbøker m.m.) 68,0 61,9 56,3 50,0 58,9 
E-bøker- 3,0 11,3-- 
E-bøker allm.markedet--- 18,7 27,2 
E-bøker underv./profesjon--- 0,8 1,6 
Elektroniske publ. for øvrig 65,7 104,6 118,1 145,4 166,1 
Totalt2 457,22 567,42 575,52 629,12 696,8 

Merk:

Billigbøker omfatter hovedsakelig pocketbøker, og inkluderer blant annet norske serieromaner og oversatte underholdningsromaner.

Omsetning av e-bøker er inkludert fra og med 2011.

Kilder