medienorge

Bokomsetning i utsalgspris fra bokhandel

Den norske Forleggerforening publiserer hvert år en rapport med oversikt over produksjon og salg av bøker i Norge. Foreningen omfatter de største forlagene i Norge, som per 2016 står for rundt tre fjerdedeler av bokmarkedet. De fleste av oversiktene er kun basert på medlemsforlagenes rapportering, men foreningen samler også inn salgstall for hele bransjen.

Tallene nedenfor omfatter bare medlemmer av Forleggerforeningen. Endringer i medlemsmassen kan derfor gi utslag i statistikken. Omklassifiseringer eller oppdeling av bokgrupper blir foretatt med jevne mellomrom, men her er noen kategorier beholdt uendret for å gjøre sammenligneninger over tid enklere. Det er viktig å være klar over at omsetningstallene under er estimater basert på salg fra forlag, omregnet i utsalgspris fra bokhandel.

Bokomsetning i utsalgspris fra bokhandel, fordelt på bokgrupper 1994 - 2014 (mill. NOK)

Boktype
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Skole-, lære- og fagbøker---- 966,4 921,6 877,01 162,31 277,31 241,4 
Norsk sakprosa voksne---- 353,2 339,7 379,8 404,1 381,4 454,0 
Oversatt sakprosa voksne---- 131,7 168,5 139,8 158,6 194,0 185,1 
Norsk skjønnlitt. voksne---- 134,5 147,1 137,8 150,5 189,7 147,5 
Oversatt skjønnlitt. voksne---- 75,7 70,8 95,3 99,8 102,7 104,3 
Norsk barne- og ungdomslitt.---- 118,0 122,3 111,5 118,6 123,9 128,8 
Oversatt barn- og ungdomslitt.---- 99,3 121,1 87,6 102,8 103,7 129,8 
Billigbøker---- 183,0 178,7 208,8 208,5 205,9 249,1 
Verker---- 235,7 290,3 232,9 243,8 222,5 146,1 
Kommisjonsbøker o.a.------ 91,5 59,6 61,0 59,7 
Totalt----2 297,52 360,12 362,02 708,62 862,22 845,6 
Boktype
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Grunnskolen 292,5 245,7 238,5 241,0 228,3 196,8 346,2 641,9 682,5 503,0 
Videregående 376,1 335,5 279,2 297,1 304,0 285,3 440,3 457,2 392,6 389,6 
Lærebøker høyere utdanning 240,4 238,3 252,1 263,1 253,6 244,0 261,6 280,8 270,3 296,3 
Fagbøker profesjonsmarkedet 87,9 81,6 102,4 100,6 108,5 112,0 109,0 100,1 168,6 180,5 
Norsk sakprosa voksne 461,2 454,0 537,0 568,0 527,8 578,7 580,1 601,7 570,0 584,1 
Oversatt sakprosa voksne 209,8 226,2 226,9 311,6 328,3 297,7 330,5 337,2 326,2 263,1 
Norsk sakprosa barn 21,0 20,2 27,5 30,5 37,3 31,3 27,1 31,7 28,5 36,1 
Oversatt sakprosa barn 60,4 35,0 38,0 45,8 54,3 63,2 64,9 85,8 67,9 62,6 
Norsk skjønnlitt. voksne 154,5 139,2 159,9 199,9 172,7 226,1 248,3 283,1 237,9 276,9 
Oversatt skjønnlitt. voksne 99,6 104,8 113,6 100,0 175,3 205,0 190,4 271,8 244,8 215,9 
Norsk skjønnlitt. barn 79,6 88,5 102,1 124,4 113,4 125,8 131,0 146,3 155,7 171,7 
Oversatt skjønnlitt. barn 122,9 149,3 165,2 152,7 134,3 194,6 140,9 194,2 139,0 181,1 
Billigbøker 241,2 187,3 407,2 477,9 575,2 584,8 747,9 725,3 765,3 842,1 
Verker 131,4 161,2 166,9 161,6 131,5 127,7 87,0 54,5 33,0 18,7 
Kommisjonsbøker o.a. 60,3 49,3 40,5 48,5 41,5 38,5 47,7 76,0 63,8 81,3 
Fonogram (lydbøker m.m.)----- 90,4 121,9 153,4 161,4 139,5 
Totalt2 638,82 516,12 856,93 122,83 185,93 401,93 875,04 441,04 307,54 242,5 
Boktype
2010
2011
2012
2013
2014
 
Grunnskolen 491,4 459,1 409,0 393,6 430,7 
Videregående 256,0 256,4 257,7 272,8 329,8 
Lærebøker høyere utdanning 284,7 320,4 322,6 351,8 354,4 
Fagbøker profesjonsmarkedet 102,0 94,7 80,7 89,1 84,2 
Norsk sakprosa voksne 602,2 612,8 546,1 563,9 596,5 
Oversatt sakprosa voksne 289,2 298,5 261,8 232,7 223,4 
Norsk sakprosa barn 39,3 37,0 40,3 30,1 31,4 
Oversatt sakprosa barn 71,0 90,3 72,0 50,7 78,6 
Norsk skjønnlitt. voksne 254,8 287,2 257,2 359,0 318,8 
Oversatt skjønnlitt. voksne 230,0 281,9 256,7 250,6 235,5 
Norsk skjønnlitt. barn 193,9 195,0 215,9 226,0 225,0 
Oversatt skjønnlitt. barn 199,8 205,9 211,9 224,3 223,1 
Billigbøker 850,5 896,9 866,6 814,5 828,6 
Verker 28,9 30,1 11,2 11,3 8,5 
Kommisjonsbøker o.a. 94,1 87,1 60,9 55,9 55,7 
Fonogram (lydbøker m.m.) 113,4 103,2 84,6 72,8 90,0 
E-bøker allm.markedet- 5,0 13,4 20,2 30,4 
E-bøker underv./profesjon- 0,0 0,1 0,9 1,8 
Elektroniske publ. for øvrig-- 119,3 147,1 174,9 
Totalt4 101,14 261,54 087,44 167,34 321,4 

Kilder