Antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek
Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket. Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret.

Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer. Alle kommuner er lovpålagt å ha et folkebibliotek, slik at det skal være like mange folkebibliotek som kommuner (pluss Svalbard). Hvert folkebibliotek har et hovedbibliotek, og i tillegg kommer eventuelle filialer. Nedgangen i antall avdelinger skyldes først og fremst færre filialer; tallet på kommuner har endret seg lite i perioden.

Antall årsverk ved folkebibliotekene inkluderer både heltids- og deltidsansatte, omregnet til hele årsverk.

Antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek 1990 - 2019

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Avdelinger1 2471 2181 2141 1841 1831 1571 1361 1081 0771 047 
Årsverk1 7571 8051 8101 8441 8261 9241 8751 8711 9011 916 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Avdelinger1 005974951892865832815807799784 
Årsverk1 8961 8711 8821 8521 8141 7741 7731 7961 8311 787 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Avdelinger768744742715686676674674667665 
Årsverk1 7941 7831 7651 7651 7761 7531 7791 8111 7751 834 
MERK:

Antall folkebibliotekavdelinger omfatter både hovedbibliotek og filialer. Dette er faste avdelinger. Siden det er ett hovedbibliotek pr. kommune og antall kommuner har ligget tilnærmet stabilt, er det i hovedsak antall filialer som har endret seg over tid.

Denne statistikken gjelder kun folkebibliotek. Tall for andre typer offentlige bibliotek - fylkesbibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek - er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring