Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek
Informasjon om antall nedlastinger av e-bøker ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket publiserer hvert år statistikk for norske biblioteker på sine nettsider. 2015 er det første året hvor det finnes offentliggjorte tall for nedlastinger av e-bøker.

I bibliotekstatistikken omfatter barn personer i alderen 0-14 år. Voksne er personer 15 år og eldre.

Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek 2015 - 2019

 
2015
2016
2017
2018
2019
 
E-bøker for barn73 01294 107111 311n.a.76 203 
E-bøker for voksne389 487473 870531 044n.a.527 332 
E-bøker totalt462 499567 977642 355n.a.603 535 
MERK:

På grunn av bytte av system for nedlasting av e-bøker er antall nedlastinger i 2018 klart underrapportert. 2018-tallene blir derfor ikke publisert her. Nasjonalbiblioteket anslår at det ble lastet ned totalt 690 000 e-bøker i 2018.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring