medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek

Informasjon om antall nedlastinger av e-bøker ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket. Statistikk over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. hos norske folkebibliotek finnes nå på nettsiden Bibliotekutvikling.no. 2015 er det første året hvor det finnes offentliggjorte tall for nedlastinger av e-bøker. Utlånstallene inkluderer flere nedlastinger av samme bok foretatt av samme lånetaker.

I bibliotekstatistikken omfatter barn personer i alderen 0-14 år, mens personer 15 år og eldre regnes som voksne.Nedlasting av e-bøker ved norske folkebibliotek 2015 - 2021

 
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
 
E-bøker for barn73 01294 107111 311n.a.76 203217 817163 212 
E-bøker for voksne389 487473 870531 044n.a.527 332742 429845 462 
E-bøker totalt462 499567 977642 355n.a.603 535960 2461 008 674 

Merk:

Utlånstallene inkluderer flere nedlastinger av samme bok foretatt av samme lånetaker.

medienorges tall vil avvike noe fra SSBs KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering), ettersom Svalbard er inkludert her, men ikke i KOSTRA.

På grunn av bytte av system for nedlasting av e-bøker er antall nedlastinger i 2018 klart underrapportert. 2018-tallene blir derfor ikke publisert her. Nasjonalbiblioteket anslår at det ble lastet ned totalt 690 000 e-bøker i 2018.