medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bokkjøp fordelt på handelskanaler

Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler ble frem til 2018 gjennomført i juni og desember hvert år. Fra og med 2018 gjennomføres den kun i desember. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder den siste boken som er kjøpt.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år. Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.Bokkjøp fordelt på handelskanaler 2002 - 2020

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Bokhandel--5454595861545959 
Internett--456767811 
Bokklubb--2924222018201815 
Dagligvare--24433655 
Kiosk--45566645 
Annet sted--67365655 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Bokhandel64616362656363636265 
Internett11151514141719192017 
Bokklubb10111011986868 
Dagligvare4445333343 
Kiosk6454443222 
Annet sted5544556666 
 
2020
 
Bokhandel59 
Internett28 
Bokklubb3 
Dagligvare4 
Kiosk1 
Annet sted6 

Merk:

Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.

Fordelingene på handelskanaler gjelder sist kjøpte bok.