Antall kjøpte bøker
Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler ble frem til 2018 gjennomført i juni og desember hvert år. Fra og med 2018 gjennomføres den kun i desember. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder antall bøker kjøpt siste 12 måneder og omfatter kun bokkjøpere.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.

Antall kjøpte bøker 2002 - 2020

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
1-2 bøker--1715151214131214 
3-6 bøker--3534323632343533 
7-9 bøker--7101310810911 
10 eller flere--3937373944404038 
Husker ikke--24233355 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
1-2 bøker14151415141614151414 
3-6 bøker37383636343937353838 
7-9 bøker101099910119912 
10 eller flere36353936403337393634 
Husker ikke2334321233 
 
2020
 
1-2 bøker20 
3-6 bøker38 
7-9 bøker11 
10 eller flere29 
Husker ikke2 
MERK:

Tallene baserer seg på svar fra de som har kjøpt bøker siste 12 måneder.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring