medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel som kjøpte e-bok ved forrige bokkjøp

Bokhandlerforeningen gjennomfører flere undersøkelser for å kartlegge befolkningens lese- og kjøpevaner. Undersøkelsen Bokkjøp og handelskanaler ble frem til 2018 gjennomført i juni og desember hvert år. Fra og med 2018 gjennomføres den kun i desember. Formålet er å følge utviklingen i nordmenns kjøp av bøker. Tallene nedenfor er hentet fra desemberutgaven. Svarene gjelder den siste boken som er kjøpt, og viser andelen bokkjøpere som kjøpte en e-bok.

Datainnsamlingen foretas av Ipsos, og baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.Andel som kjøpte e-bok ved forrige bokkjøp 2012 - 2020

 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (15 år+)--555681089 
 
2020
 
Alle (15 år+)10 

Merk:

Andelene gjelder de som har kjøpt minst en bok siste 12 måneder.