medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av lydbok en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har lyttet til lydbok en gjennomsnittsdag fra og med 2008. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lyttet til lydbok en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)--------22 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)2222221334 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)35 

Merk:

Andelen som bruker lydbok er regnet om i forhold til SSBs rapportering, og viser andeler i hele befolkningen. SSB rapporterer andeler blant brukerne av lydmedier en gjennomsnittsdag.

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.