Bruk av lydbok en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har lyttet til lydbok en gjennomsnittsdag fra og med 2008. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lyttet til lydbok en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)--------45 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)5455554658 
Alle2020  
Alle (9-79 år)6 
MERK:

Andelen som bruker lydbok er regnet om i forhold til SSBs rapportering, og viser andeler i hele befolkningen. SSB rapporterer andeler blant brukerne av lydmedier en gjennomsnittsdag.

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring