Lesing av tidsskrift en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av tidsskrift på papir en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest tidsskrift, eller for hvor mye tid som er brukt på lesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest fagtidsskrift en gjennomsnittsdag , fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1814-161616151415 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)14131413121111111412 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)131299988667 
MERK:

Resultatene omfatter kun lesing av fagtidsskrift på papir.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring