medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Årlig kinobesøk

Film & Kino organiserer kommunale og private kinoer i Norge og utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok på Film & Kinos nettsider. Den årlige rapporteringen inneholder også informasjon om årlige premierefilmer og norsk filmproduksjon.

Som kommunale kinoer regnes her også kinoer der private eier opp mot 50 prosent, men kommunen er største eier. I slike tilfeller vil ofte det private selskapet stå for driften av kinoen. Det betyr at noen kinoer i de privateide kinokjedene her blir regnet som kommunale.

Kategorien private kinoer omfatter alle ikke-kommunale kinoer. Dette inkluderer også noen mindre kinoer som er offentlig eide - for eksempel militære kinoer. Bygdekinoen, som er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino, inngår i de private som en egen kategori.Årlig kinobesøk (1000 personer)

Kinotype
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Kommunale-------11 102-11 340 
Private-------1 098-1 087 
Bygdekinoen-------170-138 
Totalt-------12 370-12 565 
Kinotype
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Kommunale-9 6888 6229 82810 5209 90410 4069 9549 9669 789 
Private-9778559379629219558751 4351 448 
Bygdekinoen-153114139124112128119125112 
Totalt-10 8189 59110 90411 60610 93711 48910 94811 52611 351 
Kinotype
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Kommunale9 93910 7629 97710 7589 6729 0789 5618 6209 63210 356 
Private1 5311 5661 9342 1572 1492 1012 3042 0682 1082 207 
Bygdekinoen114149131134146135148128130139 
Totalt11 58512 47712 04113 04911 96611 31412 01210 81611 86912 702 
Kinotype
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Kommunale9 0379 64210 0206 9466 4276 9057 5306 6266 6896 040 
Private1 8641 8871 9884 7454 5345 0105 4415 0185 3005 143 
Bygdekinoen120126116112124123154123133111 
Totalt11 02111 65512 12411 80311 08512 03813 12511 76712 12211 294 
Kinotype
2020
2021
2022
 
Kommunale2 6653 1464 617 
Private2 1262 4644 074 
Bygdekinoen635476 
Totalt4 8545 6648 767 

Merk:

Som kommunale kinoer regnes her også kinoer der private har opp mot 50 prosent eierandel, men hvor kommunen er største eier. Det betyr at noen kinoer i de privateide kjedene her blir regnet som kommunale. I 2022 gjelder dette Bergen, Sandnes og Stavanger som alle er del av Odeon, og Kino Sør; Kristiansand, Arendal, Farsund som er del av Nordisk Film Kino, men der eierskapet er delt mellom kjedene og kommunene, og kommunene er majoritetseier.

Kategorien 'private' omfatter alle ikke-kommunale kinoer, dvs. alle kinoer som ikke er eid eller kontrollert av en kommune. Bygdekinoen, som er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen fast kino, inngår i de private som en egen kategori. Noen av de mindre ikke-kommunale kinoene er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Kilder

Kilder