medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Største kinokjeder i Norge

Film & Kino organiserer kommunale og private kinoer i Norge og utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Den årlige rapporteringen inneholder også informasjon om årlige premierefilmer og norsk filmproduksjon.

I Norge er de fleste kinoene eid og drevet av kommunene. Flere kinokjeder er sammenslutninger av kommunale kinoer, mens kjeder som ODEON og Nordisk Film Kino er privateide. Nordisk Film kjøpte Oslo Kino og kinoene i Norsk Kinodrift i 2013, og med det ble rundt en fjerdedel av kinomarkedet flyttet fra kommunalt til privat eierskap. I årene etter 2013 har besøksandelen på privateide kinoer økt jevnt og trutt. De to største kinokjedene, ODEON (tidligere SF Kino), og Nordisk Film Kino, står for mesteparten av besøket. ODEON er eid av det amerikanske selskapet AMC Theatres, mens Nordisk Film Kino er eid av danske Egmont. Også kinoer der kommunen er største eier, men private selskaper står for driften, inngår i de privateide kinokjedene.

Her finner du en oversikt over kinokjedene som opererer i Norge. Du kan velge om du vil ha informasjon om kjedenes markedsandeler (andel av besøk), besøkstall eller antall saler.

hent dataStørste kinokjeder i Norge 2012 - 2022 (markedsandel)

Kjede2010201120122013201420152016201720182019  
ODEON (SF Kino)-- 14,4 24,4 24,3 26,1 25,3 24,3 27,0 29,8 
Nordisk Film Kino--- 27,2 31,7 31,6 30,5 31,7 29,0 27,2 
Oslo Kino-- 18,9------- 
Norsk kino-- 5,9------- 
Kino Sør-- 4,3 4,1------ 
Kinoalliansen------ 15,8 15,2 15,2 14,8 
KinoNor/Aurora Kino---- 11,3 11,1 11,4 11,5 12,1 11,7 
Aurora Kino-- 3,1 3,1------ 
Kinoforbundet------ 3,6 3,9-- 
Ikke i kjede-- 53,3 41,2 32,7 31,2 13,3 13,4 16,7 16,5 
Totalt-- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kjede202020212022  
ODEON (SF Kino) 28,7 30,1 28,6 
Nordisk Film Kino 24,8 24,2 27,3 
Kinoalliansen 16,1 16,3 15,9 
KinoNor/Aurora Kino 12,0 13,9 12,7 
Ikke i kjede 18,4 15,5 14,5 
Totalt 100,0 100,0 100,0 

Merk:

ODEON het tidligere SF Kino, men byttet navn da selskapet ble kjøpt opp av amerikanskeide ODEON Cinema Group i 2018.

Oslo Kino eide kjeden Norsk Kino, som begge ble kjøpt opp av Nordisk Film i 2013. I 2014 kjøpte Nordisk Film også 49 prosent av Kino Sør, og overtok driften av kinoene.

I 2014 gikk Trondheim Kino og den nordnorske kjeden Aurora Kino sammen om kjeden KinoNor.

I årene etter 2018 er ikke kinokjeden Kinoforbundet skilt ut, da det mangler informasjon om medlemskinoer.

KinoNor og Kinoalliansen består av frittstående kinoer eller kinogrupperinger som samarbeider på aktuelle områder. Kinoforbundet er et samarbeid mellom mindre kinoer.

Kilder

Kilder