Kinoenes billettinntekter
Organisasjonen Film & Kino organiserer kommunale og private kinoer i Norge og utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Den årlige rapporteringen inneholder også informasjon knyttet til sensurerte filmer og norsk filmproduksjon.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private aktører eier opp mot 50 %, men hvor kommunen er største eier. I slike tilfeller vil ofte det private selskapet stå for driften av kinoen. Det betyr at flere kinoer i de privateide kinokjedene blir regnet som kommunale - f.eks i Bergen og Stavanger.

Kategorien private kinoer omfatter alle ikke-kommunale kinoer (ekskl. Bygdekinoen). Dette inkluderer også noen mindre kinoer som er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Fra 2005 inkluderer billettinntektene merverdiavgift. Avgiften var på 7 % i 2005, deretter har den økt flere ganger. Fra 2018 er avgiften på 12 %.

Kinoenes billettinntekter 1987 - 2020 (mill. NOK)

Kinotype
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Kommunale-------310-372 
Private-------26-32 
Bygdekinoen-------4-3 
Totalt-------339-407 
Kinotype
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Kommunale-348325374408403443447496498 
Private-302732343438367478 
Bygdekinoen-434444454 
Totalt-382355410446440485487574580 
Kinotype
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Kommunale520595586673633627675629745850 
Private8388115136142150169155166184 
Bygdekinoen4666778788 
Totalt6086907078157827848527919181 042 
Kinotype
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Kommunale779861916629604682766688731672 
Private167169185457468539596562632621 
Bygdekinoen891010111113101311 
Totalt9541 0401 1101 0951 0821 2311 3751 2611 3761 303 
Kinotype
2020
 
Kommunale295 
Private257 
Bygdekinoen6 
Totalt558 
MERK:

Fra 2005 inkluderer billettinntektene merverdiavgift. Avgiften var på 7 % i 2005, deretter lå den på 8 % i 2006-2015. I 2016-2017 økte den til 10 %, og fra 2018 er taksten 12 %.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private har opp mot 50 % eierandel, men hvor kommunen er største eier. Det betyr at noen kinoer i de privateide kjedene blir regnet som kommunale. I 2014 gjelder dette Bergen, Stavanger og Sandnes, der kinoene drives og er deleide av SF Kino, og KinoSør-kjeden i Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund, som er deleid av Nordisk Film Kino.

Kategorien 'private' omfatter alle ikke-kommunale kinoer, dvs. alle kinoer som ikke er eid eller kontrollert av en kommune (med unntak av Bygdekinoen, som er en egen kategori). Noen av de mindre ikke-kommunale kinoene er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring