medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Fonogramomsetning fordelt på fysisk og digitalt format

Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av IFPI Norge, rapporterer inn omsetningstall.

Tabellen viser total omsetning fordelt på fysisk platesalg (primært CD-er) og digitalt distribuert musikk. Digitalt omfatter både strømming (gratis og betalt) og nedlasting via internett, og inkluderer mobil.

hent dataFonogramomsetning fordelt på fysisk og digitalt format 2006 - 2020 (mill. NOK)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Fysisk------704659553503 
Digitalt------26425789 
Totalt------730701610592 
Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Fysisk3762602101358310893887074 
Digitalt143248335468522548611642671987 
Totalt5205085456036056567047277411 061 
Type
2020
 
Fysisk71 
Digitalt1 005 
Totalt1 076 

Merk:

IFPI har i 2020 lagt om beregningene av musikkstatistikken for Norge, i tråd med internasjonal praksis. Statistikken tar i større grad høyde for salg som ikke direkte innrapporteres til IFPI Norges statistikk, noe som har ført til en betydelig økning for den digitale omsetningen (strømming). Også 2019-tallene er justert. Tallene for 2019 og 2020 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Fra og med 2015 er inntekter fra YouTube inkludert i strømmetallene. Disse er lave og har derfor ingen vesentlig innvirkning på totalen. I 2015 lå YouTube-inntektene på 10 mill. NOK.

Omsetning fra plateselskapene (grossist/distributør) uten MVA. Digital omsetning omfatter både nedlasting og strømming av musikk.

Kilder