Fonogramomsetning fordelt på fysisk og digitalt format
Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av IFPI Norge, rapporterer inn omsetningstall.

Tabellen viser total omsetning fordelt på fysisk platesalg (primært CD-er) og digitalt distribuert musikk. Digitalt omfatter både strømming (gratis og betalt) og nedlasting via internett, og inkluderer mobil.
hent data

Fonogramomsetning fordelt på fysisk og digitalt format 2006 - 2019 (mill. NOK)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Fysisk------704659553503 
Digitalt------26425789 
Totalt------730701610592 
Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Fysisk3762602101358310893887059 
Digitalt143248335468522548611642671752 
Totalt520508545603605656704727741811 
MERK:

Fra og med 2015 er inntekter fra YouTube inkludert i strømmetallene. Disse er lave og har derfor ingen vesentlig innvirkning på totalen. I 2015 lå YouTube-inntektene på 10 mill. NOK.

Omsetning fra plateselskapene (grossist/distributør) uten MVA. Digital omsetning omfatter både nedlasting og strømming av musikk.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring