medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel norsk fonogramomsetning

Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av IFPI Norge, rapporterer inn omsetningstall.

Tabellen viser hvor mye norsk musikk utgjør av fonogramomsetningen totalt, samt innenfor fysisk omsetning (CD/vinyl) og strømming.

IFPI oppir ikke lengre omstening fordelt på formatene fysisk og strømming, kun totalen. Derfor vil ikke lengre statistikken bli oppdatert. De siste tallene er fra 2020.Andel norsk fonogramomsetning 2014 - 2020 (prosent)

Type
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
Fysisk373934302519- 
Strømming192322211820- 
Totalt22262423201919 

Merk:

IFPI oppgir ikke lenger andel norsk omsetning fordelt på formatene fysisk og strømming, kun totalen.

Fra og med 2015 er inntekter fra YouTube inkludert i strømmetallene. Disse er lave og har derfor ingen vesentlig innvirkning på totalen. I 2015 lå YouTube-inntektene på 10 mill. NOK.

Kilder

Kilder