medienorge

Omsetning av bredbåndsabonnement

Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk over 'Det norske ekommarkedet' som inneholder oversikter over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Tabellen viser omsetning av bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet. VPN-produkter er inkludert i omsetning for bedriftsmarkedet fra 2020. Dette gjelder tilfeller der ulike aktører har et felles bredbåndsabonnement, men bruker VPN for å gi hver aktør selvstendig Internett-tilgang. Inkludering av slike tilgangsløsninger gir en klar økning i både antall abonnement og omsetning.

Omsetning av bredbåndsabonnement 2002 - 2021 (mill. NOK)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Privat--5581 2691 9342 7293 6414 0944 6505 026 
Bedrift--5035539501 1591 2531 3631 4701 570 
Totalt--1 0611 8222 8853 8874 8945 4576 1206 596 

Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Privat5 2635 4305 7886 1416 5847 0127 4167 8048 0908 614 
Bedrift1 6581 5721 5871 6211 7081 7841 7621 7701 8381 900 
Totalt6 9217 0027 3757 7638 2928 7979 1789 5739 92810 514 

Type
2020
2021
 
Privat9 28010 184 
Bedrift3 4173 368 
Totalt12 69713 552 

Merk:

Omsetning eksklusive MVA. VPN-omsetning er fra 2020 inkludert for bedriftsmarkedet der flere bedrifter deler et felles bredbåndsabonnement, men tilgang for hver enkelt er basert på VPN.

Kilder