medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Tilgang til nettbrett

Her kan du finne tall for tilgang til nettbrett totalt og fordelt på ulike typer brett. Nettbrett inkluderer i denne sammenhengen både nettbrett som Ipad og Samsung Galaxy, og rene lesebrett som Kindle o.l. Tablet PC eller tavle-PC er andre betegnelser som brukes om nettbrett.

Statistikken er hentet fra Kantars kvartalsvise InterBuss-undersøkelse. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til Internett. Undersøkelsen gjennomføres online blant et utvalg på ca 1000 personer, 15 år og eldre.

Ettersom målingen gjelder for internettbefolkningen, er tallene i InterBuss noe høyere enn for befolkningen som helhet. Kantar regner med at rundt 98 prosent av den norske befolkningen hadde Internett-tilgang i 2019.Tilgang til nettbrett 2010 - 2022 (prosent)

2010201120122013  
Type
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
iPad - 2345129101923262529313639  
Samsung Galaxy - 00112336896991312  
Sony Xperia - - - - - - - - - - - - - - 22  
Kindle - 011102112212321  
Microsoft Surface - - - - - - - - - - - - - - 01  
Asus Memo - - - - - - - - - - - - - - 10  
Annen type nettbrett/tavle-PC - 222112333366865  
Totalt - 45891415162732363643475354  
2014201520162017  
Type
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
iPad43394240434445424648474644484351  
Samsung Galaxy20172017212120201919181918191917  
Kindle3232333445445344  
Sony Xperia1123223232223132  
Microsoft Surface1121111112122111  
Asus Memo0111101100110111  
Annen type nettbrett/tavle-PC776998789107711988  
Totalt64596461696869667172686868736871  
2018201920202021  
Type
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
iPad455144424248464845504749 - 464644  
Samsung Galaxy171618181717181715181717 - 161316  
Kindle543455456646 - 565  
Sony Xperia221212222212 - 123  
Microsoft Surface111122122332 - 221  
Asus Memo111002101011 - 111  
Annen type nettbrett/tavle-PC1210128101291013111311 - 111110  
Totalt707369656573697268737072 - 676967  
2022  
Type
1.kv2.kv3.kv4.kv  
iPad4641 - -  
Samsung Galaxy1514 - -  
Kindle46 - -  
Sony Xperia31 - -  
Microsoft Surface12 - -  
Asus Memo11 - -  
Annen type nettbrett/tavle-PC99 - -  
Totalt6762 - -  

Merk:

En person som har tilgang til nettbrett, trenger ikke å eie det. Flere personer kan dele samme brett - f.eks. i familien eller på arbeidsplassen. Samme person kan også eie eller ha tilgang til flere brett. Tallene for tilgang kan derfor ikke brukes til å si noe om hvor mange brett som finnes eller er solgt i Norge.

Ekte nettbrett - som iPad og Samsung Galaxy - kjennetegnes bl.a. av å ha berøringsskjerm (ikke tastatur), eget operativsystem utviklet for smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android osv.), samt tilgang til Internett. Lesebrett har færre funksjoner og er skreddersydd for lesing av e-bøker og annen ren tekst. Grensedragningen er imidlertid ikke helt enkel, og det lanseres stadig nye produkter i skjæringsfeltet mellom nettbrett, lesebrett og PC.

Kilder