medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel som har lest nyheter på sosiale medier

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og noe endret. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder gjør at resultatene fra og med 2022 ikke er helt sammenlignbare med tidligere utgaver, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre, noe som vil påvirke totaltallene.

Her finner du tall for andel av befolkningen som har funnet og lest nyheter på sosiale medier en gjennomsnittsdag, fra 2020 og framover. I menyen til høyre kan du velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har funnet og lest nyheter på sosiale medier, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
202020212022  
FacebookAlle (9-79 år)3231 -  
 Alle (9 år+) - - 44 
LinkedInAlle (9-79 år)11 -  
 Alle (9 år+) - - 4 
InstagramAlle (9-79 år)812 -  
 Alle (9 år+) - - 20 
TwitterAlle (9-79 år)53 -  
 Alle (9 år+) - - 5 
SnapchatAlle (9-79 år)99 -  
 Alle (9 år+) - - 20 
WhatsAppAlle (9-79 år)00 -  
 Alle (9 år+) - - 4 
TikTokAlle (9-79 år) - - -  
 Alle (9 år+) - - 9 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - -  
 Alle (9 år+) - - 2 
TotaltAlle (9-79 år)4039 -  
 Alle (9 år+) - - 55 

Merk:

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret. Utvalget ble doblet i størrelse, og personer 80 år og eldre ble inkludert. Dette gjør at resultatene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Eldre foretrekker gjerne mer tradisjonelle medier, noe som vil gi utslag på totaltallene.

I 2020 er andelene regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. I 2021-rapporten publiserte SSB selv andeler for hele befolkningen.