medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel som har lest nyheter på sosiale medier

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for andel av befolkningen som har funnet og lest nyheter på sosiale medier en gjennomsnittsdag, fra 2020 og framover. I menyen til høyre kan du velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataAndel av befolkning som har funnet og lest nyheter på sosiale medier, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
202020212022  
FacebookAlle (9 år+/-79 år)323144 
LinkedInAlle (9 år+/-79 år)114 
InstagramAlle (9 år+/-79 år)81220 
TwitterAlle (9 år+/-79 år)535 
SnapchatAlle (9 år+/-79 år)9920 
WhatsAppAlle (9 år+/-79 år)004 
TikTokAlle (9 år+/-79 år) - - 9 
Andre sosiale medierAlle (9 år+/-79 år) - - 2 
TotaltAlle (9 år+/-79 år)403955 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

I 2020 er andelene regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. I 2021-rapporten publiserte SSB selv andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning omfatter personer 16 år og eldre.