Reklameomsetning via mediebyråer
Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) utarbeidet fram til 2011 statistikk for netto reklameomsetning fordelt på mediegrupper, inkludert internett. Våren 2011 ble MIO lagt ned, og mediebyråene samlet seg i stedet i en ny forening - Mediebyråforeningen - som utarbeider tilsvarende statistikk. Statistikken er basert på fakturert omsetning hos de største mediebyråene, og tar hensyn til rabatter. Tallene står for den delen av av reklameomsetningen som går via de store mediebyråene, og inkluderer ikke annonser som plasseres direkte i f.eks. aviser og blader av annonsøren selv. Heller ikke rubrikkannonser, som utgjør en viktig del av avisenes annonseinntekter, er med. Sammenlignet med IRMs tall for det norske annonsemarkedet, utgjør statistikken nedenfor i underkant av halvparten av det totale markedet. I tillegg varierer det sterkt mellom de ulike mediene hvor mye av omsetningen som formidles av mediebyråene.

Fra og med 2012 er det gjort visse endringer i rapporteringen. Viktigst er at deler av dagspressens og magasinenes innstikk er flyttet fra Dagspresse og Ukepresse/magasiner til Direktereklame. Man bør derfor være forsiktig med å sammenligne nye og eldre tall for disse kategoriene.
hent data

Reklameomsetning via mediebyråer 1997 - 2020 (1000 kr)

Mediegruppe
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Dagspresse-------2 232 2402 305 3172 151 717 
Ukepresse/magasiner-------380 199393 353413 193 
Fagpresse-------113 463131 256116 868 
Sum trykte medier-------2 725 9022 829 9262 681 778 
TV-------1 389 4501 542 1931 590 498 
Radio-------204 148257 665269 059 
Internett-------3 92219 82234 131 
Sum elektroniske medier-------1 597 5201 819 6801 893 688 
Kino-------53 74061 42260 757 
Utendørs/plakat-------93 991107 018147 561 
Andre medier-------37 23356 87958 226 
Total medieomsetning-------4 508 3864 874 9254 842 010 
Mediegruppe
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagspresse2 290 1372 148 0641 894 9571 941 6642 050 9132 144 7372 217 8092 413 4692 399 0822 006 598 
Ukepresse/magasiner431 518463 179418 440428 271433 280422 552385 865405 056382 487289 372 
Fagpresse121 481113 10693 08882 91876 84977 13397 590102 272104 06280 355 
Sum trykte medier2 843 1362 724 3492 406 4852 452 8532 561 0422 644 4222 701 2642 920 7972 885 6312 376 325 
TV1 775 4771 755 8081 754 9651 822 5141 854 9832 057 2882 241 3032 347 8572 420 5852 052 019 
Radio287 556244 592210 531213 950248 392277 861261 625301 609336 036295 945 
Internett97 29379 355110 465161 620219 455355 382556 793780 184940 073865 938 
Sum elektroniske medier1 160 3262 079 7552 075 9612 198 0842 322 8302 690 5313 059 7213 429 6503 696 6943 213 902 
Kino54 01750 46962 15364 37660 38358 21056 21369 17170 76341 220 
Utendørs/plakat165 425175 170188 773216 523234 878245 263257 227285 752367 326309 255 
Direktereklame-----193 376418 749598 480724 738666 449 
Andre medier111 493124 88675 194111 729111 59153 37479 32282 107125 887102 587 
Total medieomsetning5 334 3975 154 6294 808 5665 043 5655 290 7245 885 1766 572 4967 385 9577 871 0396 709 738 
Mediegruppe
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Dagspresse2 061 0411 894 2471 672 3261 490 9061 233 275944 152730 132660 326603 390519 966 
- riksaviser--596 842572 695368 937----- 
- region- og lokalaviser--1 075 484918 211864 338----- 
Ukepresse/magasiner299 055371 732289 111245 998221 380151 563128 138103 66385 78767 538 
Fagpresse63 20364 04959 77654 23840 69433 72029 39630 24730 70428 517 
Sum trykte medier2 423 2992 330 0282 021 2131 791 1421 495 3491 129 435887 666794 236719 881616 021 
TV2 315 5912 870 9123 132 8583 330 5943 410 7033 401 3343 506 9823 758 4903 588 0603 461 179 
Radio319 012334 837356 352371 840387 570405 182383 002425 990380 252348 633 
Internett969 9091 130 9311 422 4301 846 0432 396 7152 652 1072 985 0843 267 4183 540 8053 549 477 
- display--1 120 5091 278 2901 481 7711 067 760832 9741 349 2821 348 6181 342 615 
- mobil--60 337202 181372 673322 111267 515302 280308 744271 826 
- web-TV--33 60291 312174 827188 161248 721393 761468 725496 584 
- søk--207 982274 260367 444391 037470 243592 577672 305679 987 
- programmatisk-----408 162693 962--- 
- sosiale medier-----274 876471 669629 518742 413758 465 
Sum elektroniske medier3 604 5124 336 6804 911 6405 548 4776 194 9886 458 6236 875 0687 451 8987 509 1177 359 289 
Kino62 13868 19061 00662 24048 29063 00892 164108 483138 965141 496 
Utendørs/plakat303 761359 682375 394404 552363 027407 854447 468568 025758 072608 157 
Direktereklame732 180800 062997 2991 117 909989 844935 973789 764788 580556 633846 889 
Andre medier124 258130 49364 93457 37146 241107 68675 96942 28596 74288 081 
Total medieomsetning7 250 1488 025 1358 431 4868 981 6919 137 7399 102 5799 168 0999 753 5079 779 4109 659 933 
- av dette programmatisk-------771 338837 681874 535 
Mediegruppe
2020
 
Dagspresse377 763 
Ukepresse/magasiner47 692 
Fagpresse24 713 
Sum trykte medier450 168 
TV3 075 885 
Radio340 003 
Internett3 395 107 
- display1 308 633 
- mobil184 237 
- web-TV499 928 
- søk629 144 
- sosiale medier773 165 
Sum elektroniske medier6 810 995 
Kino59 937 
Utendørs/plakat389 492 
Direktereklame680 004 
Andre medier137 824 
Total medieomsetning8 528 420 
- av dette programmatisk871 275 
MERK:

Mediebyråforeningen omfatter per 2020 følgende mediebyråer: Carat Norge AS, IUM AS, MediaCom Norway, Wavemaker AS, Atyp AS, OMD AS, Phd Norway, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS. Hvilke mediebyråer som inngår i statistikken, kan variere noe fra år til år.

Tallene gjelder netto utfakturert medieomsetning (etter alle rabatter, men før eventuell byråprovisjon) og omfatter kun annonsering som går via et mediebyrå - ikke annonser som plasseres direkte hos de enkelte mediene, som for eksempel rubrikkannonser.

Omsetning for dagspresse omfatter papiraviser. Nettavisenes omsetning rapporteres under Internett.

Fra og med 2012 er det gjort visse forskyvninger mellom kategoriene, bl.a. er avisenes og magasinenes DM-distribusjon (DM: direkte markedsføring) flyttet fra Dagspresse og Ukepresse/magasiner til Direktereklame.

Fra og med 2005 er direktereklame inkludert i statistikken. Dette fører til en økning i totalomsetningen.

I 2002 fikk MIO flere medlemmer - noe som fører til en økning i omsetningstallene. Tall for 2001 er revidert slik at de tar hensyn til dette, men sammenliknbarheten med 2000 og bakover er ikke fullstendig.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring