medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Internett-bruk en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Fra 1995 ble også spørsmål om tilgang og bruk av IKT-utstyr tatt med.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for bruk av Internett en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt Internett, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Resultater fra undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

I tillegg finnes det to tabeller som viser hva Internett brukes til. Mediebruk på Internett omfatter bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud. Annen bruk av Internett omfatter bruk knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester.

hent dataAndel som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)27343542445560667173 

Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)77808085888789909190 

Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)929393 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.