medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall private bredbåndsabonnement etter type

Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk for 'Det norske ekommarkedet', som inneholder oversikter over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Tabellen viser antall bredbåndsabonnement etter type tilkobling.Antall private bredbåndsabonnement etter type 2000 - 2022 (1000 abonnement)

Type abonnement
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
xDSL132130276481704862950945884 
Internett via kabel-TV1645527092136177236321415 
Fiber--0716356592141198 
Annet (radio, satellitt etc)2235101223202834 
Totalt20791863585998871 1261 2981 4351 530 

Type abonnement
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
xDSL820780738693651600549490427332 
Internett via kabel-TV480524560588609630631618601592 
Fiber2493023854625496477548871 0121 157 
Fast trådløst bredbånd---------17 
Annet (radio, satellitt etc)34413936403942423938 
Totalt1 5831 6471 7231 7791 8491 9171 9762 0372 0792 136 

Type abonnement
2020
2021
2022
 
xDSL1928621 
Internett via kabel-TV571537497 
Fiber1 3221 4781 599 
Fast trådløst bredbånd79118168 
Annet (radio, satellitt etc)353232 
Totalt2 1992 2512 318 

Kilder

Kilder