Omsetning av bredbåndsabonnement
Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk over 'Det norske ekommarkedet' som inneholder oversikter over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Tabellen viser omsetning av bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet.

Omsetning av bredbåndsabonnement 2002 - 2019 (mill. NOK)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Privat--5581 2691 9342 7293 6414 0944 6505 026 
Bedrift--5035539501 1591 2531 3631 4701 570 
Totalt--1 0611 8222 8853 8874 8945 4576 1206 596 

Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Privat5 2635 4305 7886 1416 5847 0127 4167 8048 0908 629 
Bedrift1 6581 5721 5871 6211 7081 7841 7621 7701 8381 894 
Totalt6 9217 0027 3757 7638 2928 7979 1789 5739 92810 523 
MERK:

Omsetning eksklusive MVA.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring