Andel som har smarttelefon
Her kan du finne statistikk over hvor mange som har smarttelefon i Norge. Tallene er hentet fra Kantar TNS' kvartalsvise InterBuss-undersøkelse. InterBuss måler bruk av Internett og medieteknologi blant befolkning med tilgang til Internett. Undersøkelsen gjennomføres online blant et utvalg på ca. 1000 personer, 15 år og eldre. Resultatene gjelder for internettbefolkningen, som ifølge Kantar TNS utgjorde rundt 95 prosent av den norske befolkningen i 2013.

Andel som har smarttelefon 2011 - 2017 (prosent)

20112012201320142015  
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
4651535761666871788079827980818084818280  
20162017  
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
8182828380 - - -  
MERK:

Til og med 2012 brukte Kantar TNS følgende definisjon av smarttelefon: En smarttelefon må både kunne kobles til Internett OG kunne motta e-post. Den må samtidig ha berøringsskjerm eller funksjonalitet for å installere programvare. Alle modeller fra Apple/iPhone, HTC og RIM/Blackberry regnes som smarttelefoner på grunn av operativsystemene og begrenset utvalg modeller.

Fra og med 2013 er kriteriet for hvorvidt man har smarttelefon endret: Det spørres nå bare om mobiltelefonen kan kobles til Internett. Dette gir en ekstra stor økning mellom 2012 og 2013, og tallene før og etter endringen er ikke helt sammenlignbare.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring