medienorge

Datatrafikk via ordinære mobilabonnement

Oversikten over datatrafikk knyttet til vanlige mobilabonnement er hentet fra Nkoms årlige statistikk for ekommarkedet i Norge. Statistikken inneholder tall for abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Oversiktene er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Tabellen viser datatrafikk knyttet til vanlige abonnement for mobiltelefon - det vil si bruk av Internett og ulike apper, lesing av e-post med mer - målt i gigabyte (Gbyte). Tallene omfatter både private abonnement og bedriftsabonnement. Merk at mye av datatrafikken - 'nettsurfingen' - via norske mobiltelefoner skjer via trådløst bredbånd (WLAN) og ikke mobilnettene. Dette er datatrafikk som ikke fanges opp i denne tabellen.

Datatrafikk via ordinære mobilabonnement 2007 - 2021 (mill. Gbyte)

 200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021  
Datatrafikk 0,1 0,4 0,2 1,4 4,4 10,5 19,6 39,7 65,8 99,9 160,8 210,4 260,5 356,0 495,3 

Merk:

Tabellen inkluderer ikke datatrafikk knyttet til dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Dette er abonnement som ikke er knyttet til et ordinært mobiltelefoniabonnement, men som kun brukes til datatrafikk - dvs. som bredbånd.

Kilder