Antall aktive mobilabonnement med mobildata
Oversikten over antall aktive mobilabonnement med mobildata er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige statistikk for ekommarkedet i Norge. Statistikken inneholder tall for abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Oversiktene er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Fra 2008 har Nkom samlet inn tall for antall mobilabonnement der det benyttes mobildata. Dette er mobilabonnement som har generert datatrafikk i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av bruk av internett på mobiltelefonen.

Antall aktive mobilabonnement med mobildata 2008 - 2019 (i 1000)

 200820092010201120122013201420152016201720182019  
Abonnement med mobildata2 7622 8793 0613 0623 4073 7293 9854 4244 5644 7874 9275 187 
Total mobilabonnement5 2115 3555 3715 5475 6135 6925 7385 7155 7305 7205 7215 776 
Andel med mobildata535457556166697780848690 
MERK:

Oversikten inkluderer både bedriftsabonnement og private abonnement.

Det finnes også egne abonnement for mobilt bredbånd. Dette er abonnement som ikke regnes som ordinære mobiltelefoniabonnement, og som kun brukes til datatrafikk - dvs. som bredbånd.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring