Bruk av elektroniske spill fordelt på plattform
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av elektroniske spill fordelt på plattform. Tallene kan fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

For andelen av befolkningen som har spilt elektroniske spill, samt tid brukt på spill, se bruk av elektroniske spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
TV-spillAlle (9-79 år) - - - - - - 5467 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
TV-spillAlle (9-79 år)7776666787 
Håndholdte-spillAlle (9-79 år) - - 31112122 
PC-spillAlle (9-79 år) - - 121819131210109 
Spill på nettbrettAlle (9-79 år) - - - - - 1111887 
Spill på smarttelefonAlle (9-79 år) - - - - - 1723222425 
Spill på Internett totaltAlle (9-79 år) - - 1115171618171719 
MERK:

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring