medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av digitale spill fordelt på plattform

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for bruk av digitale spill fordelt på plattform. Frem til 2012 finnes det kun tall for TV-spill. Tallene kan fra og med 2016 fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

For andel av befolkningen som har spilt digitale spill totalt, samt tid brukt på spill, se bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
TV-spillAlle (9-79 år) - - - - - - 5467 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
TV-spillAlle (9-79 år)7776666787 
Håndholdte spillAlle (9-79 år) - - 31112122 
PC-spillAlle (9-79 år) - - 121819131210109 
Spill på nettbrettAlle (9-79 år) - - - - - 1111887 
Spill på smarttelefonAlle (9-79 år) - - - - - 1723222425 
Spill på Internett totaltAlle (9-79 år) - - 1115171618171719 
Type
Alle
20202021  
TV-spillAlle (9-79 år)109 
Håndholdte spillAlle (9-79 år)22 
PC-spillAlle (9-79 år)1110 
Spill på nettbrettAlle (9-79 år)66 
Spill på smarttelefonAlle (9-79 år)2321 
Spill på Internett totaltAlle (9-79 år)2323 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.