medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av digitale spill fordelt på plattform

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for bruk av digitale spill fordelt på plattform. Frem til 2012 finnes det kun tall for TV-spill. Tallene kan fra og med 2016 fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

For andel av befolkningen som har spilt digitale spill totalt, samt tid brukt på spill, se bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataBruk av digitale spill en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
TV-spillAlle (9-79 år) - - - - - - 5467 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
TV-spillAlle (9-79 år)7776666787 
Håndholdte spillAlle (9-79 år) - - 31112122 
PC-spillAlle (9-79 år) - - 121819131210109 
Spill på nettbrettAlle (9-79 år) - - - - - 1111887 
Spill på smarttelefonAlle (9-79 år) - - - - - 1723222425 
Spill på Internett totaltAlle (9-79 år) - - 1115171618171719 
Type
Alle
202020212022
TV-spillAlle (9 år+/-79 år)1096
Håndholdte spillAlle (9 år+/-79 år)221
PC-spillAlle (9 år+/-79 år)11107
Spill på nettbrettAlle (9 år+/-79 år)664
Spill på smarttelefonAlle (9 år+/-79 år)232120
Spill på Internett totaltAlle (9 år+/-79 år)2323-
VR-spillAlle (9 år+/-79 år)--0
TotaltAlle (9 år+/-79 år)--29

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.