Bruk av elektroniske spill en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkning som har brukt elektroniske spill en gjennomsnittsdag fra og med 2016. Elektroniske spill omfatter her TV-spill, PC-spill, håndholdte spill, spill på smarttelefon og nettbrett, samt spill på Internett generelt. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt slike spill, eller for hvor mye tid som er brukt. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning med flere.

Det finnes også tall for bruk av elektroniske spill fordelt på plattform. For tidligere tall for spill: Se Bruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag 2005-2014.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Bruk av elektroniske spill en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)------35333535 
Alle2020  
Alle (9-79 år)35 
MERK:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Elektroniske spill omfatter her TV-spill, PC-spill, håndholdte spill, spill på smarttelefon og nettbrett, samt spill på Internett generelt.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring