Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for befolkningens bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
FacebookAlle (9-79 år) - - - - 566164666665 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - 193845515756 
BloggAlle (9-79 år) - - 109810101188 
MERK:

Andelene er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring