medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for befolkningens bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag. Fram til 2020 kan dataene kun fordeles på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning. Fra 2020 er langt flere bakgrunnsvariabler tilgjengelige.

Tall for blogglesing etter 2019 finner du i Mediebruk på Internett, med data fra 2012 og framover. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataBruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
FacebookAlle (9-79 år) - - - - 566164666665 
BloggAlle (9-79 år) - - 109810101188 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - 193845515756 
Type
Alle
202020212022  
FacebookAlle (9 år+/-79 år)636667 
InstagramAlle (9 år+/-79 år)444843 
TwitterAlle (9 år+/-79 år)768 
SnapchatAlle (9 år+/-79 år)474953 
WhatsAppAlle (9 år+/-79 år)4412 
LinkedInAlle (9 år+/-79 år)338 
TikTokAlle (9 år+/-79 år) - - 19 
Andre sosiale medierAlle (9 år+/-79 år) - - 6 
TotaltAlle (9 år+/-79 år)768278 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Fra 2020 blir det stilt spørsmål om flere sosiale medier enn tidligere.

Fram til 2020 er andelene regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. Fra og med 2020 publiserer SSB selv andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.

Kilder